O festivalu

Festival francouzského divadla v Čechách

8. ročník (2023) 7. ročník (2021) 6. ročník (2020) 5. ročník (2019) 4. ročník (2018) 3. ročník (2017) 2. ročník (2016) 1. ročník (2015)

O nás

Myšlenka uspořádat festival francouzského divadla se zrodila v roce 2014 a v březnu 2015 se odehrál první ročník festivalu Sněz tu žábu, který od té doby nabízí v Česku ojedinělou možnost seznámit se s nejzajímavějšími tendencemi současném frankofonním divadle a zároveň vytváří prostor určený k setkávání a interakcím mezi českou a francouzskou kulturou.

Z jednorázové akce se vyvinula platforma pro kontinuální sbližování české a francouzské kultury. Sněz tu žábu, z. ú., pravidelně zprostředkovává kontakty mezi českými divadly a francouzskými autory, vybírá a doporučuje francouzské hry k překladu, aktivně se účastní diskuzí a konferencí v obou zemích nebo se zapojuje do výběrových komisí textů ve Francii.

Hlavní myšlenkou festivalu Sněz tu žábu a dalších aktivit je budování mostu mezi českým a francouzským (nejen) divadelním prostředím, takže logickým vyústěním bylo založení druhého festivalu přímo v srdci země, s níž intenzivně prohlubujeme vazby – v Paříži.

Spolupracujeme s významnými kulturními institucemi (v Česku je to především Francouzský institut v PrazeInstitut umění – Divadelní ústav, agentura DiliaFF UK či kancelář Kreativní Evropa, ve Francii kulturní prostor Anis GrasČeské centrum v Paříži, agentura SACD, mezinárodní organizace Eurodram, divadlo Théâtre Ouvert, divadlo Théâtre Studio-Vitry nebo město Arcueil) a naše činnost se odráží do konkrétních společných projektů v Česku i ve Francii.

Na skok do Prahy

První festival českého divadla ve Francii Na skok do Prahy si klade za hlavní cíl prezentaci českého divadla a dramatu a jeho zpřístupňování francouzským institucím a profesionálům z oblasti kultury a umění.

Na skok do Prahy
Na skok do Prahy
Festival Českého divadla ve Francii

Výroční zprávy

Výroční zpráva Sněz tu žábu 2022 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2021 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2020 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2019 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2018 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2017 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2016 Výroční zpráva Sněz tu žábu 2015