O festivalu

Festival francouzského divadla v Čechách

7. ročník (2021) 6. ročník (2020) 5. ročník (2019) 4. ročník (2018) 3. ročník (2017) 2. ročník (2016) 1. ročník (2015)

O nás

Myšlenka uspořádat festival francouzského divadla se zrodila v roce 2014 a v březnu 2015 se odehrál první ročník festivalu Sněz tu žábu, který od té doby nabízí v Česku ojedinělou možnost seznámit se s nejzajímavějšími tendencemi současném frankofonním divadle a zároveň vytváří prostor určený k setkávání a interakcím mezi českou a francouzskou kulturou.

Z jednorázové akce se vyvinula platforma pro kontinuální sbližování české a francouzské kultury. Sněz tu žábu, z. ú., pravidelně zprostředkovává kontakty mezi českými divadly a francouzskými autory, vybírá a doporučuje francouzské hry k překladu, aktivně se účastní diskuzí a konferencí v obou zemích nebo se zapojuje do výběrových komisí textů ve Francii.

Hlavní myšlenkou festivalu Sněz tu žábu a dalších aktivit je budování mostu mezi českým a francouzským (nejen) divadelním prostředím, takže logickým vyústěním bylo založení druhého festivalu přímo v srdci země, s níž intenzivně prohlubujeme vazby – v Paříži.

Spolupracujeme s významnými kulturními institucemi (v Česku je to především Francouzský institut v PrazeInstitut umění – Divadelní ústav, agentura DiliaFF UK či kancelář Kreativní Evropa, ve Francii kulturní prostor Anis GrasČeské centrum v Paříži, agentura SACD, mezinárodní organizace Eurodram, divadlo Théâtre Ouvert, divadlo Théâtre Studio-Vitry nebo město Arcueil) a naše činnost se odráží do konkrétních společných projektů v Česku i ve Francii.

Na skok do Prahy

První festival českého divadla ve Francii Na skok do Prahy si klade za hlavní cíl prezentaci českého divadla a dramatu a jeho zpřístupňování francouzským institucím a profesionálům z oblasti kultury a umění.

Na skok do Prahy
Na skok do Prahy
Festival Českého divadla ve Francii