Česko-francouzská tvůrčí dílna dramatických autorů

před 10 měsíci

V roce 2023 probíhá společná tvůrčí dílna českých a francouzských dramatiků, kterou Sněz tu žábu, z.ú. realizuje ve spolupráci s A Studiem Rubín. Dílna byla podpořena z finančních prostředků EU.

Česko-francouzská tvůrčí dílna dramatických autorů

V rámci dílny, pořádané ve spolupráci A Studia Rubín a Sněz tu žábu, z.ú. se setkají čeští a francouzští dramatičtí autoři. Jejím cílem je především vzájemná inspirace a obohacení práce každého z autorů o zahraniční vlivy a způsoby tvorby. Výstupy z dílny, tedy dramatické texty ve fázi vzniku, budou prezentovány v českém i francouzském jazyce 11. listopadu 2023 od 11h v prostorách A studia Rubín.

Projekt byl podpořen z finančních prostředků EU prostřednictvím MK ČR a výzvy NPO č. 4/2022.