Diskuze: Nejsem ve své roli!

Setkání

17:30 19:00

Kavárna, NoD, Dlouhá 33, 110 00 Praha

Letošní diskuze se zaměří na téma, které propojuje téměř všechny francouzské texty, představené na tomto ročníku festivalu. O tématu přehnaných očekávání a tlaků, které na nás vyvíjí společnost (a jejich uměleckém zpracování) budou diskutovat francouzští i čeští autoři a další divadelní profesionálové. Diskuze je otevřena všem, zvláště ji doporučujeme divákům scénického čtení.

Diskuze: Nejsem ve své roli!